ΓΡΑΜΜΉ 1500

Το τηλεφωνικό κέντρο διοικητικών πληροφοριών 1500 λειτουργεί ως γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για κάθε διοικητική πληροφορία, επτά ημέρες την εβδομάδα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Με ένα απλό τηλεφώνημα, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων δημοσίων εγγράφων και να τους  σταλούν ταχυδρομικά στο σπίτι.
Μέσω της ίδιας γραμμής έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 211 δικαιολογητικών για λογαριασμό τους αλλά και πληροφορίες για  διοικητικές πράξεις και διαδικασίες ώστε να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι πριν φτάσουν στο «γκισέ» του ελληνικού Δημοσίου.


 
Register | Forgot your password?
Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα εμφάνιση του site

  Εξαιρετικό
  Πολύ καλό
  Μέτριο
  Δεν απαντώ  Οδηγός Πόλης  
 
Powered by iKnowHow S.A.
infosoc verisign