ΚΈΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ

Σκοπός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι η πληροφόρηση των πολιτών για τις διαδικασίες που απαιτούνται στις συναλλαγές τους με Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμους και Ασφαλιστικά Ταμεία και η διευκόλυνσή τους στη διεκπεραίωση σχετικών διοικητικών υποθέσεων, με διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία και χωρίς ταλαιπωρία.
Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
• Πληροφορίες για θέματα δημόσιας διοίκησης και υπηρεσίες καθώς και για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος
• Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντίγραφων
• Χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων και Φ.Ε.Κ.
• Έκδοση φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος
• Διεκπεραίωση θεμάτων των Δήμων: έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικής πράξης κ.α., μεταδημότευση, εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α.
• Διεκπεραίωση θεμάτων των Νομαρχιών: έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση διαβατηρίου, κάρτες απεριορίστων διαδρομών για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέματα της Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ανανέωση και χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και μεταβιβάσεις, οριστική διαγραφή οχήματος, αλλαγή χρώματος οχήματος κ.α.
• Διεκπεραίωση θεμάτων των Υπουργείων: έκδοση στρατολογικής κατάστασης, ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας από Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι., περί μη πτωχεύσεως, περί μη λύσεως γάμου, μη δικαστικής συμπαράστασης, αποποίηση κληρονομιάς, δημοσίευσης ή μη διαθήκης, πιστοποιητικό τροποποίησης καταστατικού εταιρίας κ.α.
• Διεκπεραίωση θεμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων: βεβαιώσεις περί μη ασφάλισης και μη συνταξιοδότησης ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, βεβαιώσεις Ν.Α.Τ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Α.Ε, Τ.Σ.Α.Υ, ΤΑΠΟΤΕ
• Ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων εργασίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών: Ελ. Βενιζέλου 92, τηλ.: 210 5696174
Καθημερινά 8 π.μ. με 8 μ.μ. και Σάββατο 8 π.μ. με 2 μ.μ.


 
Register | Forgot your password?
Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα εμφάνιση του site

  Εξαιρετικό
  Πολύ καλό
  Μέτριο
  Δεν απαντώ  Οδηγός Πόλης  
 
Powered by iKnowHow S.A.
infosoc verisign