ΤΟΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΝΈΩΝ

Τον Απρίλιο 2008 συνήλθε σε σώμα το πρώτο 7μελές Τοπικό Συμβούλιο Νέων Αγίας Βαρβάρας.
Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων καθιερώθηκε με το Νόμο 3443/06 και σε εναρμόνιση με μία από τις βασικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο τους είναι: (1) ο εντοπισμός, ανάδειξη και παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο, (2) η ανάληψη, σε συνεργασία με το Δήμο, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, (3) η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και (4) η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο νέο αυτό θεσμό θεωρώντας τον πολύτιμο σύμμαχο στο έργο του. Τα τρία βασικά θέματα που έχει διαπιστωθεί ότι απασχολούν τη νεολαία της πόλης είναι η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία. Κυρίως πάνω σε αυτούς τους άξονες τα μέλη του Συμβουλίου Νέων επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τους συνομιλήκους τους να εκφράζουν τις απόψεις και να συμμετέχουν και παρεμβαίνουν με αποφάσεις σε θέματα που τους απασχολούν.
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων συνεδριάζουν μία φορά το μήνα και οι αποφάσεις τους κοινοποιούνται και στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου ο Πρόεδρος υποχρεωτικά προσκαλείται να συμμετέχει και να παρεμβαίνει αναλόγως. Ο Δήμαρχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης.

Πρόεδρος: Γιώργος Ξάνθης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χρήστος Παπαντωνάκης
Γραμματέας: Κρυσταλία Σκαντζή
Ταμίας: Κυριακή Μιχαηλίδου
Μέλη: Γιώργος Φαρμακόπουλος, Αναστασία Πακλατσίδου, Μιχάλης Καρασούλης
Επιλαχόντες: Παύλος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Μωράκης, Δημήτρης Κωβαίος


 
Register | Forgot your password?
Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα εμφάνιση του site

  Εξαιρετικό
  Πολύ καλό
  Μέτριο
  Δεν απαντώ  Οδηγός Πόλης  
 
Powered by iKnowHow S.A.
infosoc verisign