ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

•    Σιαπέρα Σία: 2105690200
•    Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής: 210690200, 2105697570

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

•    Κοινωνική Υπηρεσία: 2105695306
•    Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: 2105690200
•    Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή: 2105444443

 
Register | Forgot your password?
Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα εμφάνιση του site

  Εξαιρετικό
  Πολύ καλό
  Μέτριο
  Δεν απαντώ  Οδηγός Πόλης  
 
Powered by iKnowHow S.A.
infosoc verisign