ΚΕΦΑ

Το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης «Δημάρχου Νίκου Νικολόπουλου» (ΚΕΦΑ) είναι ένα πρότυπο δημοτικό Νομικό Πρόσωπο κάτω από το οποίο ενοποιήθηκαν το... όλες οι υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία, τους ανασφάλιστους, τους άπορους και κάθε πολίτη που έχει ανάγκη στήριξης ή επιθυμεί να προσφέρει εθελοντική εργασία.

Σκοπός του ΚΕΦΑ είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες ώστε να αποφευχθεί ιδρυματική περίθαλψη η περιθωριοποίηση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, να βελτιωθεί η ζωή τους και η συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της πόλης, να ενισχυθεί ο εθελοντισμός και η κοινωνική συνοχή.

Στο ΚΕΦΑ υπάγονται τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η Μονάδα Βοήθειας στο Σπίτι. Λειτουργούν καθημερινά με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό και παρέχουν κοινωνικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας, βοήθεια στο σπίτι, υπηρεσίες υποστήριξης ΑμεΑ, σίτιση, τηλεβοήθεια και πολλές ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας (εικαστικά, γυμναστική, εκδρομές, αναγνωστήριο κ.ο.κ.).

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μιχάλης Φράγκου

Αντιπρόεδρος: Σάββας Σαββίδης

Τακτικά Μέλη: Ειρήνη Ανδρουλάκη, Γιώργος Αυγερόπουλος, Κωνσταντίνος Ράδος, Θεόδωρος Κουβας, Αυγουστίνα Καλή, Βαρβάρα Μακρή, Θεόδωρος Πιτσιώλης, Ιωάννης Λεωτσάκος, Βιβή Ευαγγελίνα, Μιχάλης Τζανετής, Αναστάσιος Κωτίδης, Χρήστος Παυλίδης, Ιωάννης Μαστοράκης

Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Θεόδωρος Βασιλάκος, Βασίλης Δημητρίου, Αθανάσιος Τσεκούρας, Βασίλης Χρηστάκος, Δημήτριος Μαραγκουδάκης, Σωτήρης Σακελλαρίου, Βούλα Λούκου, Παναγιώτης Μπουντούκη, Βασίλης Χριστόπουλος, Γ. Δρακονταείδης, Χαράλαμπος Νέζης, Καλλιόπη Γυρούκη, Ευάγγελος Μουσούρης, Κωνσταντίνος Παμπουλάκης 

ΚΕΦΑ «Δημάρχου Ν. Νικολόπουλου»: Ηρακλείου 20, πλατεία Μακρυγιάννη, τηλ.: 210 5691161


 
Register | Forgot your password?
Ποια είναι η γνώμη σας για την νέα εμφάνιση του site

  Εξαιρετικό
  Πολύ καλό
  Μέτριο
  Δεν απαντώ  Οδηγός Πόλης  
 
Powered by iKnowHow S.A.
infosoc verisign